Bloggen – Vagusnerven – vad gör den och varför är den viktig för psykiskt välbefinnande?

yogasatnam meditating Kundaliniyoga on the shoreside

Vagusnerven – vad gör den och varför är den viktig för psykiskt välbefinnande?

”Ett lugnt sinne för med sig inre styrka och tro på sig själv, och det är därför det är så viktigt för vår hälsa.” – Dalai Lama

Om vagusnerven

Vagusnerven är den längsta nerven vi har i vår kropp och vagus på latin betyder ”vandrare”. Den binder samman hjärnan med viktiga organ i kroppen, så som mage, tarmar, hjärtat och lungor. Vagusnervens vibration (tonus) påverkar vår psykiska hälsa och går i arv från modern till barnet. Även om tonusen ärvs, så kan vi aktivt stimulera den till att öka i aktivitet och på så sätt öka vårt eget välmående.

Vagusnerven har över 80 000 nervtrådar som kontrollerar dig. 80 % av dessa nervtrådar kontrollerar allt som sker i kroppen genom att stå i nära kontakt med flera av kroppens organ och påverkar bla din matsmältning och psykiska hälsa. 20 % av vagusnerven jobbar i kommunikationen med hjärnan och påverkar ditt parasympatiska nervsystem för att ta dig till återhämtning och avkoppling. Det är därför bra att ha en god tonus på vagusnerven, så att den hjälper dig att slappna av och koppla bort från den vardagliga stressen.

Vibrationen på vagusnerven går i arv

Forskningen har påvisat att det finns tydliga samband mellan god tonus, psykisk och allmänt god hälsa. Vagusnervens tonus går i arv från mamman till barnet och mammor som är över en längre period deprimerade, arga eller oroliga under graviditeten har lägre vibration i sin vagusnerv. Detta förs vidare till fostret som kan få låga dopamin- och serotoninnivåer.

Hur kan man hjälpa sin vagusnerv till högre tonus som höjer det egna välbefinnandet?

Intresset för vagusnerven inom forskningen har påvisat att du kan påverka tonusen och höja ditt egna allmäntillstånd vilket är väldigt positivt. Några av rekommendationerna är följande:

Djup och långsam andning
Att andas djupt och långsamt stimulerar vagusnerven och bidrar till att öka aktiviteten i parasympatiska nervsystemet (den lugnande delen av nervsystemet) och därmed dämpas ångest. Vi andas vanligen ca 10–14 andetag per minut. Genom att minska andetagen till sex per minut reducerar du stressen i kroppen. Testa att andas via näsan så långt ner du kan, så att  diafragman åker ned och magen ut vid inandning. Andas sedan ut via näsan med stängd mun. Andningen ska vara långsam för god stimulering av vagusnerven. Prova gärna att hålla för höger näsborre och andas in och ut endast via vänster näsborre. Detta stimulerar det parasympatiska nervsystemet.

Sjung ut, nynna, ljuda mantran

Vagusnerven är kopplad till stämbanden och musklerna längst bak i svalget. Att sjunga och nynna aktiverar dessa muskler som i sin tur stimulerar vagusnerven. Testa att ljuda mantran, sjunga i kör eller tex ta ton när du ligger i badet, oavsett så tar du hand om ditt välmående när du sjunger ut.

Duscha kallt
Alla som provat att vinterbada vet vilken rusch det blir i kroppen när det kalla vattnet möter den varma kroppen. Först reagerar hjärnan instinktivt med motstånd och när du väl doppat kroppen, infinner sig snabbt ett snabbt rus av mål-väl hormoner i kroppen och hjärnan. Att utsätta sig för kyla, stimulerar vagusnerven och det parasympatiska nervsystemet. Inom yogan rekommenderas att dagligen ta en kalldusch i ca 30 sek-1 minut. Prova och se vad som händer och hur du mår i kroppen och knoppen.

Motionera
Att motionera ökar kroppens tillväxthormoner i hjärnan och stimulerar vagusnerven vilket är en av förklaringarna till att motion har positiv påverkan mot psykisk ohälsa. Hjärnans mitokondrier (cellernas kraftverk, eftersom det är här näring och syre omvandlas till energi som cellerna kan använda) stimuleras också av motion och hjälper till att motverka demens.

Yoga, meditation, tai chi, akupunktur
Alla dessa tekniker påverkar vagusnerven och parasympatiska nervsystemet positivt. De bidrar till att höja serotonin och oxcytocinnivåerna. Akupunktur och massage är andra sätt att påverka vagusnerven positivt.

Kost och god tarmflora

I tarmen finns över hundra biljoner mikroorganismer och över 800 olika bakteriearter. Antalet bakterier är över tio gånger större än antalet celler i kroppen. God tarmflora har gynnsam inverkan på vagusnerven, vilken är en viktig kommunikationskanal mellan bakterierna och vår hjärna.

Äter man t ex klassisk västerländsk skräpmat så får man farliga bakterier som producerar inflammationsframkallande ämnen. Man kan se kopplingar mellan tarmbakteriefloran och de västerländska välfärdssjukdomarna som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes typ 2 och psykisk ohälsa.

Så vad ska vi äta?

Fiberrikt, Fermenterat, Färgrikt, Fisk och Frukter. Enklast är att äta naturlig mat och utesluta processade livsmedel.

……..Å, glöm inte att ett gott skratt förlänger livet…skratta och ha roligt 🙂 :). Att skratta bidrar till att öka bildningen av serotonin och aktiverar även vagusnerven 🙂

Sat Nam

Källor:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322315002747

http://www.marianpapp.se/yoga.pdf-

http://www.tf.nu/nyhet/stimulering-av-vagusnerven-vid-orat-minskar-depression/

https://kurera.se/vad-ar-vagusnerven-och-hur-tar-jag-hand-om-den/

https://lotushalsa.wordpress.com/vagusnerven/

http://www.atlaskotan.net/halsotips/472-vagusnerven

(S. Choi). 2018, Kimchi och Kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna.