Bloggen: Epigenetik – vad är det?

Intervju med Dr Bruce Lipton som är en av forskarna kring Genetisk kontroll, ett forskningsområde som forskningsområdet Epigenetik har utvecklats igenom.

Bruce Lipton har bla forskat vid Stanford University Medical Center, Penn State, University of Winsconsin School of Medicine och St George’s University School of Medicine.

Vad är Epigenetik? “Epigenetik betyder »utanpå generna«, och handlar om hur kroppens celler kan slå på och av gener. Därmed kan celler, trots att de har samma arvsmassa, se så olika ut och ha så olika funktioner. Människans gener, vårt dna, är i stort desamma i varje cell i kroppen. Däremot skiljer sig de epigenetiska förutsättningarna i kroppens olika celltyper – det är epigenetiken som styr hur generna används. Och i dag tyder det mesta på att påverkan av miljöfaktorer, stress, matvanor och livsstil kan påverka epigenetiken och därmed orsaka sjukdom.” Ur artikeln https://www.fokus.se/2013/09/det-nya-arvet/