Vad betyder andlighet för mig?


Vad betyder andlighet för mig?

”Feel good. Be good and do good.” – Yogi Bhajan

Jag har funderat en del på vad det menas med att vara andlig, vad är andlighet? Jag tror inte att jag är ensam om att förknippa ordet andlighet med religion. Ordet religion får många av oss att reagerar på olika sätt. I ett sekulariserat land som Sverige är reaktionen inte sällan ganska negativ till ordet religion – en form av ett fasthållande och tillbedjande utanför sig själv och någon utomstående Gud som ska besluta om man får vara med i de frälstas skara eller inte. Ja, det är lite knepigt och känns kanske inte helt bekvämt, men samtidigt finns det många människor på vårt jordklot som finner kärlek och tillhörighet genom att ingå i ett sammanhang via en trostillhörighet. Jag säger som jag brukar säga, ”så länge man inte skadar sig själv eller någon annan, så får man väl tro på vad man vill”. 🙂

Så tillbaka till tolkningen av andlighet. För min del så handlar andlighet om hur vi behandlar oss själva och andra människor, djur och vår natur. Jag gör mitt bästa för att agera utifrån min inre kompass = min sanning. Meditation, ökad medvetenhet kring min andning och yoga hjälper mig att bli lite mer självmedveten kring hur jag reagerar och vad jag reagerar på. Ju mer jag lyckas rensa i mitt undermedvetna, desto bättre är mina möjligheter att agera mer medvetet. Det här ger mig bättre förutsättningar för att lära mig svara på reaktioner från mitt andliga perspektiv, istället för att vara “slav” under mina känslomässiga programmeringar. När jag känner att pressen är hög av olika anledningar har jag nu lättare att upptäcka om min andning sitter uppe i halsgropen. När min andning är ytlig, så reagerar jag inte alltid på det mest fördelaktiga sättet för mig själv eller andra. Dessa stunder, när jag inte känner mig helt närvarande i mig själv, har börjat bli mindre vanliga och jag försöker vara mer aktivt medveten i hur jag agerar. Då behöver jag inte heller hamna i min “reptilhjärna” (den känslo-och instinktstyrda delen av vår hjärna), vilken reagerar blixsnabbt i ”fight/flight mode”. Istället ger jag mig utrymme för att kunna ta något steg åt sidan, andas djupa andetag och inte ta saker och ting så personligt. Helt enkelt blir det lättare att agera lugnare och mer klarsynt. Detta utökade medvetande kan vi alla öva på genom att träna upp fokuseringsförmågan, jag gör detta genom att meditera och fokusera på något som tex ett objekt, mantra, sång eller rörelse under en tidsperiod. Vi har alla ett val kring hur vi vill reagera på andras beteende och agerande. Detta är en del av att vara andlig för mig, att gå inåt för att nå utåt med mer lugn, medkänsla och acceptans – både för oss själva och vår omvärld.

Det finns ingen utanför oss själva som kan ge oss alla de sanningar vi behöver för att utvecklas och därmed må bättre inom oss. Alla behöver vi bli våra egna lärare i andlighet. Vi har våra förebilder och somliga ser upp till Buddha, Muhammed, Jesus, Gandhi, Mandela, Yogi Bhajan osv. De har alla något fint, unikt och mycket viktigt att lära oss. Alla dessa kunskaper visar vägen till vår egna sanning om oss själva och omvärlden. Sedan är min övertygelse att vi var och en måste gå våra egna vägar för att finna vår inre sanning, med detta menar jag att vi kan ta till oss den utlärda visheten, praktisera så att kunskaperna kan få möjlighet att bli stabila erfarenheter inom oss själv. I detta kan intuitionen utvecklas och man känner med tiden vad som känns rätt för en själv. För mig är detta en insikt om att vi inte slaviskt kan följa någon annans fotspår och automatiskt tro att vi får deras insikter integrerade i oss. Det är bara inom oss själva som vi finner svaren på frågorna och kan möta våra rädslor samt det som hindrar oss från att vara dem vi verkligen är fullt ut. Sat Nam.

“Whenever you need tolerance, call on it. Do this experiment: Close your eyes and call on your tolerance. You will feel it come to you. Tolerance is a substance; it is an object. The hypothalamus can produce it, meditation can give it to you, but you have to call on it.” – Yogi Bhajan

”If you are willing to look at another person’s behavior toward you as a reflection of the state of their relationship with themselves rather than a statement about your value as a person, then you will, over a period of time cease to react at all.” – Yogi Bhajan