Länkar

Här är tips på länkar inom kundaliniyogans värld (och lite annat):

Kundaliniyogalärare:

Kundaliniyogalärare Emma Öbergs Managalam i Dagsås:  http://mangalam.se/

Kundaliniyogalärare och mästare GuruMeher  

Kundaliniyogalärare Guru Jagat med studios i USA och på Mallorca: www.ramayogainstitute.com

Kundaliniutbildningsplats med flera olika intressanta möjligheter: http://www.kundaliniyogainstitutet.se/

Yogi Bhajans hemma studio i LA http://www.yogawestla.com/

Kundaliniyogalärare Gurmukh http://www.goldenbridgeyoga.com/

Kundaliniyogalärare Guru Singh https://www.gurusingh.com/

 

Yogi Bhajans arv till eftervärlden: 

Yogi Bhajans bibliotek – helt gratis _ https://www.libraryofteachings.com/

KRI’s uppdrag är att upprätthålla och behålla integriteten av Yogi Bhajans förmedlade kunskaper: https://kundaliniresearchinstitute.org/

Ideell organisation skapad av Yogi Bhajan för att hjälpa människor att leva Healthy, Happy, Holy:  https://www.3ho.org/

 

Forskning: 

http://alzheimersprevention.org

 

Intressanta program/dokumentärer:

Yogic Paths; Exploring the Yogic Path    https://www.youtube.com/watch?v=v3gqJgBSBV4

The Power of Meditation – BBC  https://www.youtube.com/watch?v=7QYOiRsKAyg

Kundalini: Awakening the Shakti within  https://www.youtube.com/watch?v=nSLq04QI9UY

TEDx talk om hjärnans plasticitet   https://www.youtube.com/watch?v=LNHBMFCzznE

Conciousness – the final frontier    https://www.youtube.com/watch?v=lo0X2ZdElQ4

Epigenetics – Dr Bruce Lipton   https://www.brucelipton.com/

Dr Masaru Emoto Hado water crystals documentary https://www.youtube.com/watch?v=PDW9Lqj8hmc

 

Podcasts:

www.yogiskt.se http://www.yogiskt.se/portfolio/gallery-style-condensed/yogiskt-podden/

Reality Riffing with Guru Jagat: https://soundcloud.com/ramatvpodcasts

Mindbodygreen: https://www.mindbodygreen.com/search?q=podcast&p=1

Bruce Lipton – The biology of belief and how to re-program your subconscious mind: http://ultimatehealthpodcast.com/dr-bruce-lipton/

 

Lite blandat:

Fina malas från Mindful Buddha: https://tictail.com/mindfulbuddha