Kundaliniyoga i Ängelholm

yogasatnam meditating Kundaliniyoga on the shoreside

Om Kundaliniyoga

Vad är Kundaliniyoga?

Kundaliniyoga är en fysisk och mental träningsteknik som består av rörelser, andnings- och fokuseringstekniker samt olika typer av meditationer. Syftet med kundaliniyoga är att underlätta för individen att uppnå sin egna kreativa potential, livsinsikt och livssyfte. Inom kundaliniyogan använder vi oss av asanas, mudras, pranayama, mantran och chanting. Flertalet av asanas inom Kundaliniyogan känns igen från Hathayogan.

Kundalini är sanskrit och betyder cirkulär. Det är en spirituell energi, livsstyrka som börjar vid basen av ryggen och löper upp längs med ryggraden likt en skruvad orm. Kundalini yogan väcker livsenergin från ryggslutet upp igenom samtliga sju chakrana. Chakrana är energihjul som prana (andningen) löper genom för att förse kroppen med energi.

Kundaliniyogan jag lär ut kommer från Yogi Bhajans tradition. Den baseras på kriyor och meditationer som är sammansatta för att öka kroppsmedvetenheten, stärka nervsystemet och sinnet. Flertalet av de fysiska ställningarna (asana) aktiverar naveln, ryggen och påverkar meridianer (energipunkter) i kroppen. Genom panayama (andningsövningar) och yogiska bandhas (tex rotlås) släpper vi, riktar vi in och kontrollerar vi energin genom kroppen.

Kundaliniyogans exakta ursprung är okänt. Historiskt har man dock funnit referenser till denna yoga i den vediska skriften Upanishaderna från 500 fKr.

The process of growth through Kundalini Yoga is a natural unfolding of your own nature. The blocks to that growth are your attachments to the familiarity of the past, and your fear of the expanded Self. As you practice Kundalini Yoga you will grow. Like a snake you will need to shed old skins to be more of who you are.” – Yogi Bhajan

Yogi Bhajan

Yogi Bhajan kom till USA 1968 och landade i Los Angeles. Där mötte han den unga, sökande hippiegenerationen, många med drogproblem, och började öppet undervisa i Kundaliniyoga. Tidigare hade endast ett fåtal utvalda haft den möjligheten. Redan från början sa Yogi Bhajan:

– “Jag har kommit för att utbilda lärare, inte för att samla lärjungar”.

Under 1969 startade han upp den ideella föreningen 3HO – Healthy, Happy, Holy organisation. https://www.3ho.org/

Yogi Bhajan, eller Harbhajan Singh Puri, föddes 1929 i nuvarande Pakistan som då tillhörde Indien. Han började med Kundaliniyoga vid 8 års ålder under mästaren Sant Hazara Singh. Yogi Bhajan blev själv mästare vid 16 års ålder och han fördjupade sig även i andra yogaformer, som bla Hathayoga. Året 1971 fick han axla manteln som mästare av vit tantra yoga efter den föregående mästaren hade lämnat detta livet på jorden. Yogi Bhajan reste jorden runt för att övervaka och driva dessa gruppmeditationer tills 1987 när han valde att spela in  workshoparna. Därefter valde han ut representanter som än idag reser jorden runt för att föra dessa meditationer vidare under hans andliga närvaro. https://www.3ho.org/kundalini-yoga/white-tantric-yoga

Under åren som följde efter ankomsten till USA var världen yogi Bhajans arbetsfält och han utbildade människor till lärare i Kundaliniyoga, människor som sedan utbildade nya lärare, han föreläste om kvinnors lika rättigheter o s v. I mer än trettio år ägnade Yogi Bhajan sig åt att utbilda och inspirera och han författade många böcker. Alla Yogi Bhajans föreläsningar och klasser finns bevarade till eftervärlden i text eller ljud. Yogi Bhajan dog 2004. https://www.libraryofteachings.com/

Är Kundalini yoga något för mig?

Denna yoga form beskrivs som “yoga for householders” och betyder att den passar in i det vardagliga livet. Alla kan utföra denna yogaform. Varje klass består av en kriya (sekvenser av asanas) som är upplagt med ett specifikt syfte tex att hantera stress, öppna hjärtat, öka kreativiteten osv. Varje lektion inkluderar mantran och meditation.

Varför har man vita kläder på sig?

Det är helt valfritt att ha vita kläder och huvudbonad på sig när man utför Kundaliniyoga. Teorin bakom varför många av oss väljer att klä oss i vita bomullskläder och ha vit huvudbonad förklaras bäst av Yogi Bhajan: “Colors create an uncontrollable action in your subconscious mind of inspiration, productivity and expansion. Colors have an effect on consciousness. We wanted to develop a very fast, progressive, spiritual and technical method of all the colors, so we have adopted the one color of the seven colors, which is white.”

 

Liten ordlista

Asana: en kroppslig rörelse tex kamelen, kunden, klippställningen, ryggflex osv.

Mudra: handpositioner tex Guyan mudra. Praktiska tekniker med syftet att rikta fokus och energi (prana) till eller från ett visst ställe i kroppen.

Kriya: en sekvens och sammansatt schema av rörelser (asanas). Inom kundaliniyogan finns det 1000-tals med kriyor. Varje har ett specifikt syfte och tiderna som uppges för varje asana ska följas.

Chanting/chanta: när man ljudar ett mantra.

Pranayama: är kunskapen om andning. Att lära sig kontrollera prana (livskraften/energi) genom olika andningstekniker för att påverka och hantera de olika energinivåerna vi upplever inom oss, vårt medvetande och våra känslor. Vårt sinne kontrollerar vår andning. Nyckeln till att kontrollera sinnet är genom att kontrollera andningen -Yogi Bhajan.

Mantra:  all materia, alla ljud och alla tankar är vibrationer. Vibrationerna i världen och i dig själv påverkar din kropp på många olika sätt. Styrkan i mantrat sitter i vibrationen, när du chantar ett mantra sätter du vibrationer i rörelse som skapar en effekt i kroppen beroende på vilket mantra du chantar. Genom chanting stimuleras olika meridianpunkter i gommen, olika körtlar i hjärnan tex hypofysen och tallkottkörteln, som i sin tur påverkar balansen i din kropp och i ditt sinne.

Intoning: inför att påbörja ett kundalinyogapass ljudar man (chantar) tre gånger Ong Namo Guru Dev Namo, som betyder “jag bugar mig för den universella visdomen och visdomen inom mig”.

 

Information om Jenny    Boka Kundaliniyoga pass